Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bản Giói xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 01683629019
 14/10/19  Tin tức  
Hôm nay ngày 11/10/2019 Chi bộ 18 trường MN Luân Giói long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới.
 14/10/19  Tin tức  
Hôm nay ngày 12/ 10/ 2019 cô giáo Hoàng Hải Yến cho trẻ hoạt động ăn trưa.
 10/10/19  Bản tin trường  1
tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
 09/10/19  Bản tin trường  1
Tôi cho trẻ tham gia hoạt động ngoài trời tưới hoa, nhạt cỏ, vệ sinh sung quanh t lớp học.
 27/09/19  Bản tin trường  2
Lao động sửa sang cổng trường vào hai lớp nhà trẻ trung tâm trường MN Luân giói.
 17/09/19  Bản tin trường  4
Cô giáo Lò Thị Riêng cho trẻ tham gia hoạt động ngoài trời gồm các hoạt động như sau: tưới hoa, lao động vệ sinh…. Hằng ngày chúng tôi đều cho trẻ tham gia hoạt động ngoài trời.