Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bản Giói xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 01683629019
 10/10/19  Bản tin trường  1
tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
 09/10/19  Bản tin trường  1
Tôi cho trẻ tham gia hoạt động ngoài trời tưới hoa, nhạt cỏ, vệ sinh sung quanh t lớp học.
 27/09/19  Bản tin trường  2
Lao động sửa sang cổng trường vào hai lớp nhà trẻ trung tâm trường MN Luân giói.
 17/09/19  Bản tin trường  4
Cô giáo Lò Thị Riêng cho trẻ tham gia hoạt động ngoài trời gồm các hoạt động như sau: tưới hoa, lao động vệ sinh…. Hằng ngày chúng tôi đều cho trẻ tham gia hoạt động ngoài trời.
 16/09/19  Bản tin trường  3
Cố giáo Lò Thị Khiêm tổ chức tết trung thu cho trẻ tại lớp 4-5 tuổi bản lại