Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bản Giói xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 01683629019
 30/10/18  Bản tin trường  8
Việc tổ chức cho trẻ ăn trưa tại trường, nhất là tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa, có vai trò hết sức quan trọng
 29/10/18  Bản tin trường  8
Thực hiện kế hoạch Năm học 2018-2019. Ngày 26/10/2018 Trung tâm Trường MN Luân Giói phối kết hợp với  phụ huynh lao động làm đồ dùng đồ chơi nhằm xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
 17/10/18  Bản tin trường  7
Nhằm bảo đảm kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Khuyến học huyện Điện Biên Đông lần thứ III nhiệm kỳ 2018 - 2023 , sáng ngày 16 tháng 10 năm 2018 tại hội trường UBND xã, Hội Khuyến học xã Luân giói tổ chức Đại hội Hội Khuyến học cấp xã lần III nhiệm kỳ 2018 - 2023.
 17/10/18  Bản tin trường  8
Trong hai ngày 16/10/2018 tại trường THPT Mường Luân, Trung tâm viettel đã Tổ chức khóa tập huấn: Nâng cấp Website thông tin điện tử và ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học
 16/10/18  Bản tin trường  16
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019. Ngày 15/10/2018 cô giáo Đoàn Thị Phượng tổ chức cho trẻ lớp mẫu giáo lớn trung tâm thực hiện hoạt động chơi ngoài trời
 11/10/18  Bản tin trường  12
Giờ hoạt động góc của lớp mấu giáo lớn trung tâm Trường MN Luân giói do cô giáo Lò Thị Tiên thực hiện vào ngày 10/10/2018
 09/10/18  Bản tin trường  10
Thực hiện công văn số: 652/CV-PGDĐT ngày 5/10/2018 về việc hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 4/10
 08/10/18  Bản tin trường  8
Thực hiện văn bản số 589/PGD&ĐT  -  CM ngày 12 tháng 09 năm 2018  của Phòng Giáo dục và Đào tạo Điện Biên Đông về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018
 04/10/18  Bản tin trường  9
Hôm nay ngày 3/10/2018 theo kế hoạch đánh giá công tác tháng của PGD-ĐT Trường MN Luân Giói tổ chức họp và đồng thời chấm đồ dùng đồ chơi tự tạo của giáo viên.
 30/09/18  Bản tin trường  6
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019. nhân viên y tế nhà trường thực hiện cân do trẻ theo quý